panel villanyszerelés logo

Mi történik a panelprogrammal?

1

Kategória: Panel program

     Csaknem 12 éve folyik töretlenül a kormányzati panel-program, amely alapvetően a lakótelepi panelépületek energiahatékonyságának növelését, felújításának állami támogatását célozza. Az eddig viszonylag folyamatosan működő pályázati rendszer gépezetébe azonban most valamilyen hiba csúszhatott, mert a 2010-ben benyújtott pályázatokat még mindig nem bírálták el. A valamivel kevesebb, mint 16.000 panellakás-tulajdonos nevében a Panel Érdekképviseleti Egyesület a miniszterelnökhöz fordult segítségért.

mi lesz veled panelprogram

     Mint ismeretes, a köznyelvben panel-programnak nevezett támogatási rendszert 11 éve, 2001-ben indította útjára az akkori kabinet, „Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” névvel.  A program elsődleges célja a panel lakóépületek rehabilitációja, energiahatékonyságának növelése – a hőszigetelés, nyílászáró-cseré, épületgépészeti felújítások költségeihez történő, állami (vissza nem térítendő) hozzájárulás útján. 2008-tól a program az Új Magyarország Lakás Felújítási Program részeként működött, majd 2011-től az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer  Alprogramja lett.

     A panellakások korszerűsítésének eredményeként – a kormányzat tervei szerint – évente egyre nagyobb mértékben csökken az épületek káros (szén-dioxid) kibocsátása, csaknem felére esik majd az energiafelhasználás. Ennek megfelelően a felújított panelban lakók fűtés-és áramköltségei 30-45 százalékkal mérséklődnek majd. A tavalyi évben a bíráló bizottság mintegy 250 pályázatot ítélt nyertesnek, és több mint 13 milliárd forint összegű támogatást biztosított a győztes pályázatokra. A panel-program azért is kiemelten fontos kormányzati ügy, mivel Magyarország lakosságának mintegy negyedét érinti.

     Az utóbbi időben azonban több pályázó lakóközösség is problémákat jelzett a beadott anyagok elbírásával kapcsolatban. A tapasztalatok szerint a döntésekre sok esetben kell többet várni az előírt 90 napnál, előfordulnak 3-6 hónapos késések is. Ennél is kirívóbb példa, annak 22 szegedi lakótömbnek az esete, ahol 2009 óta, illetve annak a 15.700 tulajdonosnak az ügye, akik 2010 óta árnak a bírálók döntésére. Ez utóbbival kapcsolatban, a Panel Érdekképviseleti Egyesület a miniszterelnöknek nyílt levelében adott hangot a lakók elkeseredettségéről. A levél beszámol arról, hogy Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kezelt Új Széchényi Terv – Zöld Beruházás panel Alprogramja keretében, 2010-ben beadott társasházi és lakásszövetkezeti tulajdonosi közösségek pályázatát az illetékes szerv még mindig nem bírálta el.

     Az elbírálás és a kifizetések megkezdésének ekkor csúszása abból a szempontból is rendkívül méltánytalan, miszerint a támogatás utófinanszírozású, tehát a központi költségvetésre csak a beruházás elkészültét követően róna terhet a pályázati összeg kifizetése. Továbbá, a pályázati anyagok összeállítása is jelentős anyagi ráfordítást követelt meg a lakóközösségektől, amelynek megtérülése teljeséggel bizonytalan. Az épületek állag közben folyamatosan romlik, az energiaköltségek pedig egyre növekednek. A Panel Érdekképviseleti Egyesület ezért a kormányfő közbenjárását kérte a támogatási döntés mielőbbi meghozatalában. Több magyarországi településen a helyi önkormányzatok – amennyiben lehetőségeik engedik – saját forrásból próbálnak panel-felújítási támogatást biztosítani a helyi lakóközösségek számára.

forrás: www.epitinfo.hu

 

A Panel Érdekképviseleti Egyesület nyílt levele Orbán Viktorhoz

2

Kategória: Panel program

Budapest, 2012. augusztus 7., kedd

Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Szervezetünk, a Panel Érdekképviseleti Egyesület 15700 pályázó panel lakótelepi lakástulajdonos képviseletében eljárva kéri Önt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kezelt USZT ZBR Panel Alprogram támogatási döntésére 2010 óta várakozó társasházi és lakásszövetkezeti tulajdonosi közösségek pályázatát a lehető legrövidebb időn belül támogatási döntésben részesíteni szíveskedjen!

A panel program 2001. évi fennállása óta példa nélküli, hogy a lakóközösségek által kiemelkedő szervezési tevékenységgel és jelentős költségráfordítással elkészített pályázatok elbírálása a 90 napos döntési határidőt több mint két évvel meghaladva sem részesültek támogatási döntésben – annak ellenére, hogy a program utófinanszírozott jellege miatt költségvetési kiadást csak az adott beruházás elkészültét követően generál, ugyanakkor költségvetési bevételt és munkahelyteremtést szinte azonnal, valamint a program költségvetést érintő mérlege egyensúlyban van.

A támogatási döntés elhúzódása érthetetlen annak tükrében is, hogy a panel programot fennállása óta minden politikai erő támogatta köztük a 2001-ben a programot létrehozó FIDESZ is, amely Bencsik János volt NFM államtitkár több prominens vezetővel már a 2010-es választást megelőzően komoly erőfeszítéseket tett a rehabilitációs folyamatok felgyorsítása ügyében, továbbá a panel program támogatása mind a kampányban mind előtte hangsúlyosan támogatott volt a FIDESZ kommunikációjában.

Ennek ellenére jelenleg a hazánk lakosságának negyedét érintő panel program tárgyában nemhogy új pályázati konstrukció nincs, hanem a pályázati kiírással ellentétesen a támogatási döntések sem születtek meg, így egy jelentősebb városnyi tulajdonosi közösség vár több mint két éve olyan támogatási döntésre, amely az államnak gyakorlatilag csak eredményt hoz.

A tulajdonosi közösségeknek ugyanakkor nem mindegy, hogy hány fűtési szezont kell még átvészelniük a kifizethetetlen számlákkal.

Ezért kérjük Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy a panel lakótelepek rehabilitációs folyamatainak teljes erodálása és a tulajdonosok ellehetetlenülése előtt a támogatási döntés biztosítása érdekében intézkedni szíveskedjen!

2012. augusztus 1.

Tisztelettel: Panel Érdekképviseleti Egyesület elnöksége

forrás: os.mti.hu/hirek
 

Mitől gyulladnak ki a panelházak?

Kategória: Panel lakás felújítás, Panel program, Panel rengeteg, Panel villanyszerelés

Az alábbiakban időrendi sorrendben leírtuk a nagyobb, tipikus paneltüzeket Magyarországon. A helységnév és időpont után a tűz okairól lehet olvasni kivonatosan. Igazából egyik itt felsorolt eset sem a panelházak elektromos hálózati hibája miatt alakult ki. A későbbiekben csak olyan paneltűzzel kapcsolatos eseteket írunk meg, ahol egyértelműen bebizonyosodott, hogy a hiányos vagy elavult panel villanyszerelés volt a tűzeset fő okozója.

Panel lakások, paneltüzek

Budapest, Csertő utca (1972): éghető ajtajú, anyagtárolásra alkalmas mérőóra-szekrények, füstelvezetés, füstszakaszolás és tűzszakaszolás hiánya.

Debrecen, Fényes udvar (2007): a konyhából terjedt a tűz, az akna az aknafallal együtt megsemmisült. Az elszívó mellékcsatornás gyűjtőkürtő alumíniumból készült és elolvadt, az éghető aknafal elégett, a füst a tetőszinti folyosón keresztül átterjedt a szomszédos lépcsőházra.

Budapest, Páskom park (2007): tűzhely áthelyezve, a szagelszívó bekötve a mellékcsatornás szellőző főágába, nem megfelelő tűzállóságú bejárati ajtó, tetőszinti összekötő folyosó acélráccsal zárva, betonacél kilágyulás.

Miskolc (2009): a nyílászáróknál hibás kávaképzés, a hőszigetelő anyag hibás rögzítése, 5 mm helyett 2-3 mm vakolat, hálóerősítés szabálytalanságai, loggia oldalfalakon szabálytalan utólagos hőszigetelés.

A fenti esetekből is látszik, hogy az élet a panel lakásokban sem fenékig tejfel.

Figyeljünk oda nagyon környezetünkre és egymásra!